Regels deelname aan de Teams-sessie kaveluitgifte ’t Vaneker

Wij adviseren u dringend alle voorwaarden en de handleidingen die voor u van toepassing zijn aandachtig door te lezen, zodat u tijdens de sessie niet voor verrassingen komt te staan en een optimale verbinding heeft.

Bij deelname aan deze Teams-sessie gaat u akkoord met alle hieronder genoemde voorwaarden.

Ook zijn er een aantal regels/ gedragscodes, om te zorgen dat de Teams-sessie zo goed en georganiseerd mogelijk verloopt.

Medelingen en voorwaarden:

 

  • Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de connectiviteit en verbinding met Teams, de gemeente Enschede en ITaanspreekpunt zijn niet verantwoordelijk voor de verbinding en de werking van de apparatuur van de deelnemers.
  • Mocht u op 14 april 2021 niet voor 19:00 geen verbinding hebben gemaakt met de Microsoft teams sessie ’t Vaneker, word u niet meer toegelaten.
  • Wel verstrekken wij handleidingen die u kunnen helpen om een goede verbinding tot stand te brengen. Alle deelnemers krijgen van tevoren de mogelijkheid om de verbinding en apparatuur (camera, microfoon en geluid) te testen. U krijgt hier de mogelijkheid voor op 14 april van 10:00 tot 17:00.
  • Als u inlogt als gast wordt gevraagd uw naam op te geven, geef hierbij uw naam op die u heeft gebruikt op het inschrijvingsformulier.
  • Standaard staan de microfoons van alle deelnemers uit, behalve die van de organisator /  notaris. Zodra uw naam of nummer door de notaris wordt genoemd, steek dan eerst uw ‘digitale hand’ op zoals beschreven in de handleiding. U wordt vervolgens in Microsoft Teams naar voren gehaald (beeld en geluid). Wacht vervolgens op toestemming van de organisator/notaris om de microfoon zelf aan te zetten. U kunt hierna uw kavelvoorkeur kenbaar maken.
  • Nadat u voor een kavel bent uitgeloot en uw voorkeuren kenbaar gemaakt zijn, mag u de Teams-sessie verlaten.
  • Indien u de loting wilt verlaten voordat uw lotingsnummer is getrokken dan dient u dat, bij voorkeur via de chat kenbaar te maken zodat we dat kunnen registreren.
  • De gehele Teams-sessie wordt niet opgenomen en het maken van beeld- en geluidopnames van deze Teams-sessie is niet toegestaan.

Wij raden u aan om zo veel mogelijk de Webversie van Microsoft Teams te gebruiken, dit geeft de minste compatibiliteit- en beveiligingsproblemen.

Mocht u technische vragen hebben m.b.t. het verbinden van de Teams-sessie, kunt u contact opnemen met IT aanspreekpunt. IT aanspreekpunt is te bereiken op: 053-2032153.

Mocht u vragen hebben over de kaveluitgifte kunt u contact opnemen met Bureau Kaveluitgifte te bereiken op: 053-4800091.